De wedstrijd is afgelopen en er wordt contact opgenomen met de winnaar (Emilie M, bestelling #285***).

1. Organisatie

Deze wedstrijd "Reis naar New York" met aankoopverplichting (hierna "de wedstrijd" genoemd) wordt georganiseerd door My American Shop (hierna "de Organisator" genoemd), een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 10, Robert Schumanlaan, 1400 Nijvel (België).

2. Voorwaarden voor deelname

Deelname aan deze wedstrijd is voorbehouden aan personen die voldoen aan de volgende voorwaarden (hierna "deelnemers" genoemd):

De wedstrijd staat open voor inwoners van Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Spanje of Italië. Deelnemers moeten ouder zijn dan 18 jaar en in staat zijn om binnen 12 maanden een paspoort te verkrijgen. My American Shop kan niet aansprakelijk worden gesteld als de reis niet kan plaatsvinden vanwege het ontbreken van een paspoort, visum of een ander document dat nodig is om de Verenigde Staten binnen te komen.

Deelnemers verplichten zich bij het plaatsen van hun bestelling een geldig e-mailadres en telefoonnummer op te geven, zodat de organisator contact met hen kan opnemen.

3. Prijs

Deelnemers maken kans op de volgende prijs in een willekeurige trekking:

1 x 2 retourtickets naar New York*.

De prijs wordt uitgereikt op vertoon van de factuur voor de aankoop van de vliegtickets van de luchtvaartmaatschappij van de keuze van de winnaar. De prijs kan niet worden toegekend in de vorm van een contant bedrag. De restitutie wordt berekend op de gemiddelde waarde van een vliegticket van €424 per persoon. Zie deel 4 (Deelnamekosten) voor meer informatie.

4. Kosten voor deelname

Deelname aan deze wedstrijd brengt de volgende kosten met zich mee (afgezien van de aankoopverplichting):

  • My American Shop vergoedt op vertoon van de aankoopfactuur geheel of gedeeltelijk de vliegtickets economy class voor een totale waarde van €424 per ticket (gemiddelde waarde van een vliegticket Parijs / New York retour volgens de website van Algofly (geregistreerd op 6 februari 2024 om 12:05 uur). De organisator is dus als enige verantwoordelijk voor de terugbetaling van de vliegtickets. In het geval van een verschil tussen de gemiddelde waarde en de aankoopprijs, kan My American Shop niet worden verplicht om het verschil aan een partij te betalen (ofwel de winnaars van de wedstrijd, als de vliegtickets goedkoper zijn, ofwel de luchtvaartmaatschappij, als de tickets duurder zijn).
  • My American Shop is niet verantwoordelijk voor andere kosten dan de kosten van het vliegticket, met inbegrip van (maar niet beperkt tot): verblijfskosten, cabine kosten, extra bagage kosten, enz.
  • My American Shop betaalt niet voor ESTA autorisatie, visa of andere documenten die nodig zijn om de VS binnen te komen.

5. Voorwaarden voor deelname

Deelname aan de wedstrijd staat open van 16/02/2024 om 10.00 uur tot 22/02/2024 om 23.59 uur.

De deelnemer moet een bestelling van minimaal €25 plaatsen op de My American Shop website.

6. Aanwijzing van de winnaars

De winnaar wordt willekeurig gekozen uit de lijst van klanten die tijdens de wedstrijdperiode een bestelling hebben geplaatst.

7. Datum en wijze van bekendmaking van de resultaten

De uitslag wordt op 23/02/2024 om 12.00 uur als volgt bekendgemaakt:

  • De voornaam, de eerste letter van de achternaam en het bestelnummer van de winnaar worden op deze pagina weergegeven;
  • Bekendmaking van de voornaam, de eerste letter van de achternaam en het ordernummer van de winnaar via sociale netwerken, waaronder post, story en live;
  • Directe communicatie per e-mail / telefoonnummer met de winnaar.

8. Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden met hun toestemming verzameld in het kader van deze wedstrijd om de identiteit van de deelnemer vast te stellen, om hem/haar te informeren in geval van winst en om de aan hem/haar toegekende prijs te overhandigen.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van ons privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op het volgende adres: https://www.myamericanshop.com/pages/politique-de-confidentialite.

9. Wijziging en annulering

In geval van overmacht, een bestelling die als frauduleus wordt beschouwd of elke andere poging tot manipulatie, behoudt de Organisator zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment te annuleren, in te korten, te wijzigen of uit te stellen, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. In de mate van het mogelijke zullen deze wijzigingen of veranderingen vooraf worden meegedeeld met alle gepaste middelen.

10. Aansprakelijkheid van de organisator

De organisator is als enige verantwoordelijk voor het vergoeden van de aankoop van vliegtickets. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld:

  • in het geval dat de winnaar niet per e-mail of telefoon kan worden bereikt, om welke reden dan ook buiten zijn of haar controle (in het bijzonder in het geval van technische problemen in verband met de accessprovider, de telefoonoperator of in het geval van het invoeren van een verkeerd e-mailadres)
  • in het geval van stakingen, vertragingen, fouten of annuleringen door de door de winnaar geselecteerde luchtvaartmaatschappij of door de winnaar zelf
  • als de winnaar niet in staat is om de Verenigde Staten binnen te komen door gebrek aan een of meerdere officiële documenten. Het is aan de winnaar om deze documenten te achterhalen op basis van zijn/haar situatie.

11. Naam en beeltenis

De winnaar geeft de Organisator toestemming om zijn naam te vermelden en zijn beeltenis te reproduceren in elke reclame- of promotiecampagne in verband met deze wedstrijd, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige andere vergoeding dan de gewonnen prijs of welke tegenprestatie dan ook.